Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

ORGANISATIES

Het zou zomaar kunnen dat je iets van het onderstaande herkent:

Te veel medewerkers verlaten binnen een jaar of vier de organisatie alweer. Recruitment en een goed inwerkprogramma blijken onvoldoende verbindend te werken. We helpen om een optimale onboarding vorm te geven. Daarmee zijn medewerkers snel productief én verbinden ze zich bovendien ook nog eens.

Je hebt te maken met het ongewenste vertrek van goede professionals. We helpen een rem te zetten op deze uitstroom. We stimuleren de kracht, motivatie en talenten van de medewerkers optimaal te benutten. En hen vanuit nieuw perspectief te verbinden.

Medewerkers met vaak langere dienstverbanden kunnen in veel gevallen echt nog veel effectiever zijn. We helpen deze groep meer vitaal, flexibel en bevlogen te zijn. Zo gaat de persoonlijke effectiviteit en inzetbaarheid met flinke stappen vooruit.

Sommige teams presteren op een lager niveau dan gewenst. We helpen ze vanuit inzicht in hun talenten en drijfveren tot betere samenwerking en resultaten te komen.

Tevredenheidmetingen zijn tegenwoordig gemeengoed. Toch is het werkelijke effect ervan vaak teleurstellend. We helpen om de werkbeleving scherp te meten én de vertaalslag te maken naar verbetering ervan.


En tenslotte (maar niet minder belangrijk!): Er zijn altijd personen (medewerkers en werkzoekenden) die toe zijn aan een nieuwe groei-impuls. We bieden op het juiste moment en op de juiste wijze inzichten, en zetten aan tot gerichte verbeter-actie. Zo stimuleren we een volgende stap in de ontwikkeling naar werkfitheid en in de professionele en persoonlijke ontwikkeling.
[lees het document voor onze UWV dienstverlening]

De wereld van werk en organisaties is wat ons betreft al complex genoeg. We onderkennen voor de eenvoud vijf groepen: Enerzijds werkzoekenden/re-integratie kandidaten en daarnaast vier groepen medewerkers. Iedere groep kent een eigen thematiek.

Werkzoekenden/Re-integratiekandidaten
Mensen kunnen om allerlei redenen tijdelijk niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Voor o.a. UWV helpen we hen weer werkfit te worden en aan het werk te gaan.

New hires
Nieuwe medewerkers die starten bij de organisatie;

High potentials
Medewerkers met een bovengemiddeld talent en groeipotentieel;

Big base
De grootste groep medewerkers, vaak al langer in dienst, en die het gewoon goed doen;

At risk
Medewerkers waarvan de effectiviteit onder druk staat. Nu al, of naar verwachting op korte termijn. Bijvoorbeeld door (dreigende) verminderde inzetbaarheid of vitaliteit.

Voor iedere groep hebben wij gerichte trajecten ontwikkeld. Daarmee brengen we samen focus aan op hetgeen direct tot verbetering leidt.

UWV: WERKFIT | NAAR WERK | MODULAIRE RE-INTEGRATIEDIENSTEN


Iedereen die wil re-integreren verdient maatwerkbegeleiding. Niet langer of diepgaander dan nodig is, met impact en een duurzaam resultaat.  Voor UWV begeleiden wij dan ook personen vanuit bovenstaande 3 percelen. Daarbij hanteren wij een snelle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak; wij zijn bekend als “Werkfit Scherpschutters“. Wij bevorderen snel en effectief de motivatie, vitaliteit en mobiliteit. Daarbij gebruiken wij de zelfkennismethode (ZKM) en de snelle zelfverbinder Werkfit. Kenmerkend voor onze aanpak is de gelijkwaardige samenwerking tussen klant en begeleider, de focus op oplossingen, en de gestructureerdheid waarbij ook gevoelens en motieven van de klant betrokken worden. De eigenheid van de klant staat hierbij altijd centraal.

ONBOARDING

Onboarding betekent nieuwe medewerkers zo snel mogelijk verbinden en productief maken én houden. Dit wordt in de praktijk helaas vaak verward met een inwerkprogramma. Gevolg is dan dat na een succesvolle werving & selectie alsnog ongewenste uitstroom volgt. Door zicht te krijgen op de activiteiten die onboarding succesvol maken is tijdig bijsturen mogelijk.
We hebben hiervoor de innovatieve Onboarding Scan en de Employee Onboarding Monitor ontwikkeld. Daarmee meten we het belang en de tevredenheid bij essentiële onboarding-thema’s. Daarbij betrekken we respectievelijk het perspectief op onboarding van lijn- en HR-management, en dat van de medewerkers.

KRACHT VAN VERBINDING

We hebben een krachtige visie die zegt dat verbinding de hefboom is naar vergroting van succes. Voor de verschillende groepen medewerkers passen wij aansluitende trajecten toe.
Daarbij bepalen we samen een schaalbare maatwerk-invulling, aansluitend op de behoefte.

VERBINDING AAN VISIE

Heb je moeite om de visie van de organisatie scherp te formuleren of communiceren? En weet je in welke mate de medewerkers deze visie ondersteunen en er door gemotiveerd raken? Dit traject creëert een verbindende visie bij dreigende veranderingen.

VERBINDING AAN VOORSPRONG

Merk je dat talenten en jongere medewerkers steeds lastiger te behouden zijn? En vraag jij je ook wel eens af hoe je een aantrekkelijke werkgever kan blijven, zodat ze geen reden hebben over te stappen naar de concurrent? Hoe zorg je ervoor dat de talenten van je medewerkers maximale ruimte krijgen? Dit traject creëert een versnelde voorsprong, en zet een rem op ongewenste uitstroom van bijvoorbeeld high potentials en new hires.

VERBINDING AAN VITALITEIT

Vraag jij je ook wel eens af hoe je als werkgever aantrekkelijk blijft, en de medewerkers tevreden, bevlogen en effectief kan houden? En hoe je van deze medewerkers weer zelfsturende en betrokken collega’s maakt? Dit traject creëert een hoger rendement en een hogere vitaliteit voor medewerkers die “gewoon goed” presteren, zoals die in de big base.

VERBINDING AAN VERVOLGSTAPPEN

Heb je medewerkers die te lang “op dezelfde plek” blijven zitten, of een te lage productiviteit hebben? En is in jouw organisatie wellicht ook sprake van dreigende burn-out en/of een te hoog (psychisch) verzuim als gevolg van hoge werkdruk of stress? Dit traject creëert productieve vervolgstappen bij riskante (dreigende) stilstand, bijvoorbeeld bij medewerkers at risk.

WERKBELEVING

De beleving van de medewerkers bij het werk raakt altijd aan individuele behoeften. Juist door die in beeld te brengen (meten) en gezamenlijk naar invulling ervan te streven (ontwikkelen), creëer je samen een optimale werkbeleving. Met gemotiveerde en succesvolle medewerkers als resultaat.
We hebben diverse werkbelevingsinstrumenten beschikbaar. Ook is uiteraard maatwerk te leveren.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

CONTACT