Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

INSTRUMENTEN

We gebruiken een unieke verzameling professionele instrumenten. Daarmee helpen wij heel effectief succes te vergroten. Veel daarvan is in eigen beheer ontwikkeld, altijd gebaseerd op wetenschappelijke fundamenten.

Dit maakt dat er een perfecte match tussen gewenste oplossing en aanpak is. Voor ons is het zo logisch als wat om volledig aan te sluiten op jouw actuele thema en de benodigde diepgang en tijd. Omdat alleen het resultaat telt, ontwikkelen wij waar nodig een nieuw maatwerk-product voor je organisatie of team.

We hebben de instrumenten overzichtelijk gegroepeerd in light, medium en intensive. Zo kunnen we samen heel gemakkelijk kiezen, mede bepaald door de gewenste en benodigde diepgang.

We geven hier per instrument steeds een behapbare korte omschrijving. Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op.

NX11

NX11 staat voor “en ik zelf”. Voor professionals die kiezen voor verandering en verbetering. De NX11 geeft snel, online nieuwe inzichten en perspectief. Het laat een voor jou belangrijk actueel thema samen met enkele andere persoonlijke ervaringen verbinden aan gevoelens. Geïnspireerd op de valuation theory biedt de NX11 een totaal nieuwe manier van effectief reflecteren en in actie komen. Niet zweverig, maar heel concreet. We hebben zelfs een gratis variant voor je.

ZelfVerbinders

Snel online vaststellen wat er nou werkelijk speelt ten aanzien van een belangrijk thema zoals Werkfit, Verbinding, Vitaliteit of Verlies? Voor ieder thema hebben we een ZelfVerbinder ontwikkeld, waarmee direct de vinger op de gevoelige plek gelegd wordt. Om daarna uiteraard in actie te komen. De ZelfVerbinders zijn gefundeerd op de wetenschappelijk onderbouwde valuation theory. Ze laten kernuitspraken koppelen aan gevoelens. Er vindt altijd een dialoog plaats aan de hand van een uitgebreid persoonlijk rapport.

Werkfit
Mensen die momenteel zonder werk zijn en waarvoor het eerst noodzakelijk is om weer “Werkfit” te worden, begeleiden wij heel gericht met deze speciaal ontwikkelde ZelfVerbinder. Hiermee schieten wij met scherp, en is de fase “Naar Werk” zo snel als mogelijk in beeld!

Verbinding aan Werk
Wat bindt de medewerkers aan het werk? Welke motieven liggen daaraan ten grondslag? Met deze aanpak wordt haarscherp helder welke drijfveren er spelen, die maken dat de medewerker zich verbindt aan werk en organisatie. En dat geeft mogelijkheden om die verbinding heel gericht te versterken.

Vitaliteit
Is veel meer dan gezonde voeding en bewegen. Vanuit een volledig perspectief meet dit instrument welke elementen voor de medewerker de vitaliteit ondermijnen. En welke deze juist versterken. Een krachtige impuls voor échte empowerment.

Verborgen Verlies
Iedere medewerker krijgt met (dreigend) verlies te maken. Verlies van de vaste werkzaamheden, collega’s, gezondheid, perspectief, relaties etc. In de werk-context zien wij 2 enorme valkuilen ten aanzien van verlies: De eerste valkuil is om de “niet werkgerelateerde” verliezen te negeren (“dat is privé”). De tweede valkuil is om ook geen aandacht te hebben voor werkgerelateerd verlies. Óf alleen maar aandacht voor het actuele verlies.
Ervaring leert dat een belangrijk verlies vaak oude verliezen oprakelt. Met deze concrete aanpak wordt op een gerichte wijze de gewenste ruimte gegeven aan hetgeen raakt aan het actuele verlies. Om van daaruit veerkrachtig, effectief en gemotiveerd stappen te kunnen zetten.

Gevoelenslabyrint

Deze aanpak biedt een effectieve manier om een onderzoeksvraag vanuit nieuw perspectief te bekijken. Het betrekt daartoe expliciet gevoelens, geïnspireerd op de dialogical self theory en de valuation theory.

Is er net even wat meer nodig, dan hebben wij de volgende instrumenten beschikbaar: De NX11F2F, de ZelfVerbinder Maatwerk en het PPR.

NX11F2F

De NX11 (“en ik zelf”) is naast de volledige online variant ook face-to-face inzetbaar. Daarbij worden In dialoog een aantal belangrijke persoonlijke ervaringen in beeld gebracht, en op compacte wijze geformuleerd. Na het verbinden van die ervaringen aan gevoelens wordt het resultaat met behulp van een uitgebreid rapport samen met een gecertificeerd counselor met jou van betekenis voorzien.

ZelfVerbinder maatwerk

Als de thematiek die speelt divers en/of complex is kan een maatwerk ZelfVerbinder samengesteld worden. In dit proces wordt de thematiek uiteen gerafeld tot scherpe relevante kernzinnen, en verbonden aan gevoelens.

Nieuwe inzichten worden verkregen in betekenis gevende dialogen, waaruit ook effectieve acties geformuleerd worden.

PPR

Het PPR (“Persoonlijk Positie Repertoire”) is gebaseerd op de dialogical self theory. Het is het perfecte instrument als de onderzoeksvraag een duidelijk verband heeft met de interactie met anderen. Het biedt razendsnel inzicht in verbanden tussen eigen subpersoonlijkheden en externe belangrijke personen. Het biedt zo een totaal nieuw perspectief op ontwikkeling.

Sommige onderzoeksvragen of oplossingen vereisen een meer stevige begeleiding. Daartoe is de ZKM (“zelfkonfrontatiemethode”) beschikbaar.

ZKM

De ZKM (:”zelfkonfrontatiemethode”) biedt een gestructureerd proces van reflectie en actie. Gebaseerd op de valuatiuon theory ontstaat een geheel nieuw perspectief. Via inzicht in je eigen verhaal, gevoelens, onderliggende behoeften, verbanden en patronen.

Naast de instrumenten die we inzetten in de light, medium en intensive aanpak, hebben we ook de volgende innovatieve instrumenten ontwikkeld:

BrainTransmitter

Dit innovatieve “ontwikkel-assessment met groeiversneller” biedt inzichten in je professionele en persoonlijke profiel. Vernieuwende is het extra inzicht dat verkregen wordt. Via DNA, hechtingsstijlen, gevoelsmatige betrokkenheid en onderliggende motieven creëren wij samen nieuw inzicht, dat heel gericht vertaald wordt naar gemotiveerde actie en succes.

Onboarding Scan en Employee Onboarding Monitor

Je wilt snel inzicht krijgen in de elementen die essentieel zijn voor een succesvolle onboarding. De OS (“onboarding scan”) en de EOM (“employee onboarding monitor”) meten de tevredenheid en het belang. Dat doen wij vanuit respectievelijk organisatie- en medewerkerperspectief, en koppelen dit aan concrete en praktische adviezen.

AP2K

AP2K: Dat staat voor “Aandacht voor Professionele en Persoonlijke Kracht”. De beleving van medewerkers bij het werk raakt altijd aan persoonlijke behoeften, en heeft invloed op effectiviteit, vitaliteit en verbinding. De AP2K meet repeterend de essentiële elementen en stimuleert tot verbetering.

Nemotiveren

Dit is een interactieve aanpak in workshopvorm. Hierbij wordt een onderzoeksvraag van een team of van een professional vanuit nieuwe perspectieven bekeken en ervaren. Daarbij spelen gevoelsmatige betrokkenheid en onderliggende motieven een belangrijke rol. In deze aanpak wordt een brug geslagen tussen het ZelfCoachSpel en het Gevoelenslabyrint, beiden ruimtelijke werkvormen geïnspireerd op de valuation theory.