Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

De échte uitdaging in het onderwijs

De échte uitdaging in het onderwijs
1 februari 2019 Bert Holman

DE ÉCHTE UITDAGING IN HET ONDERWIJS

Werkdruk verlaging? Meer aandacht voor leerlingen?
Onderwijsprofessionals ondersteunen naar meer werkplezier, motivatie en (veer)kracht!

Er valt veel over te lezen. Hoge werkdruk in het onderwijs. Weinig tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Dat komt onder andere door veel activiteiten en taken die niets met lesgeven te maken hebben. Hierdoor staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

Gewenste verbeteringen zijn altijd vanuit diverse perspectieven aan te gaan. Hoe kan je er als onderwijs professional mede voor zorgen beter om te gaan met deze situatie? Hoe hou je je hoofd boven water? Hoe blijf je vitaal, (veer)krachtig en gemotiveerd? Hoe behoud je je bevlogenheid en plezier in je werk? Hoe blijf je je als onderwijs professional verbonden voelen?

Wat duidelijk is, is dat je vanuit beter zelfinzicht en zicht op je (ontwikkel)behoefte in staat bent om (veer)krachtig, gemotiveerd, zelfsturend en met plezier je eigen ontwikkeling vorm te (blijven) geven.

Vraag is: Hoe kunnen wij de onderwijs professional het beste ondersteunen, om aan te blijven sluiten bij hetgeen de onderwijsinstelling van je verlangt en in lijn is met je drijfveren?

DE OPLOSSING

Korte en grondige ondersteuning met impact

Zie door de bomen het bos nog maar eens. In onderwijsland worden enorm veel trainingen, workshops en andere programma’s aangeboden om professionals te ondersteunen op het gebied van de ontwikkeling van de onderwijs professional.

Maar wat sorteert nu écht effect? Op korte én langere termijn?
Om blijvend effect te sorteren is het belangrijk persoonlijke impact te realiseren. Dat kan ondersteund worden door de inzet van een wetenschappelijk onderbouwde methode. Ook blijkt het van belang te zijn dat ondersteuning met regelmaat plaatsvindt én dat gemeten wordt wat het effect is.
Het op deze manier geven van maatwerk aandacht en het gestructureerd begeleiden in zelfinzicht én (ontwikkel)actie heeft een positieve invloed op de onderwijs professional.

Vanuit de wetenschappelijk onderbouwde Zelfkennismethode (ZKM; prof. dr. H. Hermans) wordt een stevig en praktisch fundament aangereikt. De effectiviteit van de ZKM is zowel in de praktijk als wetenschappelijk veelvuldig aangetoond. Zo hebben in het onderwijsdomein bijvoorbeeld Dr. Rudy Vandamme (‘De HBO-docent en zijn identiteit’) en Dr. Daniëlle Verschuren (‘Het geheim van de innovatieve schoolleider’) deze methode uitgebreid onderzocht, toegepast en beschreven.
Het bijzondere van deze aanpak is het expliciet en gestructureerd betrekken van gevoelens en het van daaruit in beeld brengen van de onderliggende persoonlijke motieven. Bovendien biedt de ZKM de mogelijkheid tot zowel kwalitatieve als kwantitatieve meting van de ontwikkeling.

Er is nu een ZKM-variant ontwikkeld (onder andere in samenwerking met Dr. I. ter Avest), kort en grondig en met grote impact: De Zelfverbinder Onderwijs voor docenten.

HET RESULTAAT

Bevlogen, (veer)krachtige, vitale en verbonden onderwijs professionals

Vanuit bovenstaande inzichten is – samen met onderwijs en ZKM professionals – de belangrijkste thematiek voor docenten samengevat in een compacte set uitspraken. Daarmee wordt het vizier voor de docent meteen op scherp gezet. Zo zijn we in staat heel gericht een waardevolle dialoog te faciliteren.
Ter voorbereiding op zo’n gerichte dialoog koppelt de docent (online) specifieke gevoelens aan de uitspraken. We krijgen zo een beeld bij welke gevoelens er in welke mate geraakt worden, en er ontstaat inzicht in de betrokkenheid bij de betreffende uitspraak. De gevoelens geven bovendien inzicht in de onderliggende motieven. Gaat het vooral over autonomie? Of over verbinding? Of beiden? En in welke mate wordt die behoefte ingevuld?
Hierover de dialoog voeren raakt direct de juiste individuele snaren.

VOORDELEN VOOR HET ONDERWIJS

Veel docenten geven aan het belangrijk te vinden regelmatig op een laagdrempelige wijze stil te kunnen staan. En dat niet zozeer vanuit een ervaren probleem. Regelmatig aandacht hebben voor identiteit, betekenisgeving en persoonlijke ontwikkeling is immers altijd goed. Om opnieuw richting te kunnen bepalen, je weer (meer) te verbinden met je identiteit en je bewust te zijn van de betekenis die je wil geven aan je rol als docent. En natuurlijk ook hoe je die inzichten omzet in actie; daar vervolgens invulling aan gaat geven.

Door een proces van reflectie te begeleiden worden nieuwe inzichten en perspectief gecreëerd. De docent krijgt weer scherp wie hij is en hoe hij eigenlijk wil zijn in de rol als docent. En als hij zijn eigen drijfveren, talenten en kwaliteiten terugziet in de rol geeft dat weer extra ruimte voor motivatie. Vanuit nieuwe veranderingsbereidheid en zelfsturend vermogen stimuleert dit tot nog betere resultaten en meer plezier in het werk.

Wij hebben ervaren dat docenten de zelfverbinder-methodiek en de concrete, heldere aanpak waarderen. Praten in het wilde weg is niet aan de orde; dat ervaren de meeste docenten ook als te zweverig. En wat ook aanspreekt: Het gaat er helemaal niet om dat er een probleem aangepakt wordt. Het gaat meer om het continu blijven leren.
Ondersteuning met de zelfverbinder heeft een versterkende werking. Het maakt de docent krachtiger en beter, meer verbonden, betrokken en gemotiveerd.

Ontwikkelen van jezelf als docent betekent verdergaande professionalisering. En het nog beter kunnen aansluiten bij studenten en leerlingen. En het nog beter kunnen omgaan met alle verandering en vernieuwing in het onderwijs.

De ZelfVerbinder Onderwijs is een compact laagdrempelig instrument dat de docent met een korte en grondige persoonlijke aanpak een nieuw perspectief geeft.
a. Kort, omdat slechts 2 uur tijd geïnvesteerd en snel de vinger op de juiste plek gelegd wordt;
b. Grondig omdat het geïnspireerd is op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie en toegepast wordt door gecertificeerde ZKM-begeleiders.
c. Persoonlijk, omdat gevoelens geraakt worden en de onderliggende motieven in beeld
komen.
Dat geeft impact en een blijvend resultaat.

TOEPASSEN

– Heb je interesse om de ZelfVerbinder Onderwijs voor docenten toe te passen?
– Ben je zelf docent of studieloopbaanbegeleider en ben je toe aan een volgende stap in je ontwikkeling?
– Ben je manager of schoolleider en zie je toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van jezelf, je team of docenten?
– Ben je opleidingscoördinator en heb je behoefte aan een informatief gesprek?

Neem dan contact op met:

BERT HOLMAN
T: 06 36 14 09 62
M: bert@essenceiam.nl
W: www.essenceiam.nl
BEGELEIDING MET VERSTAND EN GEVOEL

Compacte en grondige begeleiding met impact en duurzaam resultaat. Niet langer en niet dieper dan nodig is. Dat is effectief maatwerk. Daar sta ik voor!