Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

1-op-1 workshop Zelfverbinders

1-op-1 workshop Zelfverbinders
7 februari 2019 Bert Holman

Zelfkennismethode (ZKM) en waarderingstheorie voor een bredere doelgroep beschikbaar?
Dat kan! Met de ZelfVerbinders.
ZelfVerbinders geven de mogelijkheid om op een laagdrempelige, snelle én perspectief gevende wijze stil te staan bij het voor de “onderzoeksvrager” op dit moment relevante thema.
De workshop is primair bedoeld voor gecertificeerde ZKM-consultants.

Doelstelling Workshop

1 Zicht op de verschillende beschikbare ZelfVerbinders;
2 Kennismaken met deze compacte aanpak, geïnspireerd op de waarderingstheorie;
3 Zelf ervaren hoe de ZelfVerbinder werkt;
4 Een korte refreshment hoe betekenis te geven aan de informatie uit het rapport;
5 Vast kunnen stellen of het werken met ZelfVerbinders bij jou past.

Korte inhoud

Vóór de workshop vul je eerst zelf een ZelfVerbinder naar keuze in.
Zo ervaar je meteen hoe het is om een ZelfVerbinder in te vullen, en wat die voor waarde kan toevoegen. Tijdens de workshop maak je kennis met dit instrument en de thema’s waarvoor deze momenteel in beeld is. Zodoende is de workshop zowel een kennismaking met de ZelfVerbinders als een snelle refreshment van hoe samen met de invuller betekenis te geven aan het rapport. Dat rapport is een perfecte ontlokker voor een gerichte en verdiepende dialoog.

De voordelen

ZelfVerbinders zijn compacte laagdrempelige instrumenten, die afhankelijk van een voor de onderzoeksvrager relevant thema een korte en grondige persoonlijke aanpak en nieuw perspectief bieden.
a. Kort, omdat slechts 2 uur tijd geïnvesteerd en snel de vinger op de juiste plek gelegd wordt.
b. Grondig omdat ze geïnspireerd zijn op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie en toegepast worden door gecertificeerde ZKM-begeleiders.
c. Persoonlijk, omdat gevoelens geraakt worden en het ontklonterend en verhelderend werkt. En omdat de onderliggende motieven in beeld komen.
Dat geeft impact en een blijvend resultaat.

Hoe werken ze? Verschil met de ZKM?

Een ZelfVerbinder raakt direct een relevant thema. De onderzoeksvrager koppelt online 16 gevoelens aan 20 kernzinnen. Dat duurt nog geen 45 minuten. Het resultaat is een rapport dat vervolgens dient als gerichte ontlokker in het nagesprek met de begeleider. Dat gesprek neemt meestal 1,5 á 2 uur in beslag.
Het rapport van de zelfverbinder onderscheidt zich van dat van een standaard ZKM-rapport. Naast het gebruik van kleur en visuele opmaak wordt de mogelijkheid geboden een onderzoeksvraag vooraf in te voeren en om na afloop aan te geven wat het scoren van gevoelens allemaal heeft opgeroepen.
Bovendien wordt voor het scoren een onderscheid gemaakt tussen “o” en “niet van toepassing”. De verbanden tussen de waardegebieden worden bepaald door twee maten: de bekende Pearson’s r maar ook de steeds meer gebruikte Euclidean’s distance d.

Beschikbare ZelfVerbinders

Het arsenaal aan ZelfVerbinders breidt zich steeds verder uit, steeds inspelend op actuele en concrete behoeften die spelen. Momenteel zijn ze beschikbaar bij de hoofdthema’s Werk, Onderwijs, Gezondheid en Verlies.

Werk Verbinding aan Werk
Perspectief op Werk
Verlies van Werk
Werkfit
Ondernemerschap
Onderwijs Onderwijs – Docent
Gezondheid Vitaliteit
Osteopathie
Verlies Verlies van Werk
Verborgen Verlies
Verliesverweving – Volwassenen
Verliesverweving – Jongeren

De Workshop

Tijdsinvestering: 1 dagdeel
Datum & Tijdstip: in overleg
Locatie: Leiden | De Nieuwe Energie
Investering: €95,- (ex. btw)
Aanmelden: bert@essenceiam.nl | 06 36 14 09 62

Compacte en grondige begeleiding met impact en duurzaam resultaat. Niet langer en niet dieper dan nodig is. Dat is effectief maatwerk. Daar sta ik voor!